Lietošanas noteikumi

Portāla cepu.lv lietošanas noteikumi. Apstiprināti 20.03.2019.
 1. 1. Vispārīgie noteikumi
  1. 1.1. Recepšu portāla cepu.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši visiem portāla lietotājiem, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai kas apmeklē Portālu (turpmāk - Lietotājs vai Lietotāji).
  2. 1.2. Portāla darbību un tehnisko atbalstu nodrošina SIA "Multisoft" (turpmāk - Administrācija).
  3. 1.3. Par Portālā publicēto saturu - fotoattēliem, receptēm, rakstiem, ziņām, komentāriem u.c. informāciju, ko Lietotājs izvieto portālā (turpmāk - Saturs), atbildību par trešo personu un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto tiesību ievērošanu uzņemas Lietotājs. Saturs ir publiski pieejams. Administrācija nenodrošina Satura konfidencialitātes aizsardzību. Sīkāk Noteikumu sadaļā "Autortiesības".
  4. 1.4. Lietotājs piekrīt, ka Administrācija var jebkurā laikā papildināt un grozīt Portāla Noteikumus. Lietotāja pienākums ir regulāri pārbaudīt šos Noteikumus, lai iepazītos ar jebkādām izmaiņām. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.
  5. 1.5. Ja Lietotājs pamana kāda cita Lietotāja Noteikumu pārkāpumu, tā pienākums ir ziņot Administrācijai, nosūtot epastu - info@cepu.lv.
  6. 1.6. Lietotājs, piekrīt, ka Administrācija nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai trešajām pusēm, Portāla kļūdu dēļ vai Portāla lietošanas dēļ.
  7. 1.7. Lietotāja pienākums ir izmantot Portālu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, neveikt kaitnieciskas, maldinošas vai Portāla darbību traucējošas darbības.
  8. 1.8. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, tam nekavējoties jāpārtrauc Portāla lietošana.
  9. 1.9. Lietotājs apņemas nepublicēt Saturu kas aizskar personas godu un cieņu, ir pretēji labiem tikumiem un neētiski, ir draudoša, aizskaroša, apmelojoša, neslavu ceļoša, neķītra, zaimojoša, vulgāra, piedauzīga vai pornogrāfiska rakstura.
  10. 1.10. Ja lietotājs neievēro šos Noteikumus, Administrācija ir tiesīga dzēst Lietotāja profilu, Lietotāja Saturu un/vai bloķēt pieeju Portālam. Ar bloķēšanu tiek saprasta IP adreses ievietošana melnajā sarakstā, kas liedz pievienot un/vai apskatīt Saturu.
  11. 1.11. Lietotājs, ievadot Portālā savus datus, piekrīt Privātuma noteikumiem
  12. 1.12. Lietotājs apņemas iepazīties ar Sīkdatņu noteikumiem
 2. 2. Autortiesības
  1. 2.1. Portālā publiskotais, ievietotais saturs (jebkādi materiāli), toskait Saturs, kā arī Portāla programmas un kods (turpmāk - Autortiesību objekts) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura Autortiesību objekta reproducēšana, arhivēšana, uzglabāšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez Administrācijas rakstiskas atļaujas.
  2. 2.2. Ievietojot Portālā Saturu, Lietotājs:
   • ir atbildīgs par viņa ievietoto Saturu;
   • apliecina, ka Saturs ir Lietotāja īpašums vai ka Lietotājam ir piešķirtas visas nepieciešamās licences un/vai atļaujas un/vai piekrišana Satura ievietošanai Portālā;
   • izsniedz Administrācijai vienkāršu, neatsaucamu, vispasaules, beztermiņa, bezatlīdzības atļauju - licenci, kas Administrācijai dod tiesības publiskot, publicēt, izplatīt, raidīt, retranslēt, iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt, reproducēt, tulkot un pārveidot materiālu.
   • apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Administrācijas tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Administrāciju saistībā ar Satura izmantošanu.
  3. 2.3. Ja Portālā ir autortiesību aizskārums, lūgums tiesību īpašnieku sazināties ar Administrāciju - info@cepu.lv.